Moje dziecko ma zespół Aspergera. Historia Agaty i jej córki.

Julka była tym pierwszym, wyczekanym dzieckiem, tak kochanym przez całą rodzinę jeszcze przed swoim narodzeniem. Przyszła na świat w Wigilię Bożego Narodzenia, będąc dla nas wszystkich najlepszym prezentem. Od pierwszej chwili zakochałam się w tej kruszynce, wiedząc, że zrobię dla niej wszystko.

Czytaj dalej

Co to jest zespół Aspergera?

zespół aspergera

Zespół Aspergera (inaczej ZA lub AS od syndromu Aspergera) jest to całościowe zaburzenie rozwoju o podłożu neurologicznym, które zalicza się do tzw. spektrum zaburzeń autystycznych.

Jego przyczyny wciąż nie są do końca znane. Do niedawna schorzenie to było uznawane za lekką formę autyzmu, jednak obecnie klasyfikuje się je jako osobną jednostkę diagnostyczną.

Czytaj dalej

Jakie są objawy zespołu Aspergera?

zespół aspergera

Objawy zespołu Aspergera to przede wszystkim poważne trudności na polu interakcji międzyludzkich.

Osoby dotknięte ZA nie potrafią lub nie chcą współpracować z innymi ludźmi i mają problemy we wzajemnej komunikacji, zarówno w sferze werbalnej, jak i niewerbalnej.

Czytaj dalej

Jakie są przyczyny zespołu Aspergera?

zespół aspergera

Współczesna nauka nie znalazła jednoznacznych przyczyn występowania zespołu Aspergera i dlatego wciąż rozważanych jest kilka różnych hipotez.

Po pierwsze, schorzenie to może mieć podłoże genetyczne, a na ryzyko jego pojawienia się zapewne wpływa grupa kilkudziesięciu genów. Jest ono większe, gdy w danej rodzinie już wcześniej wystąpił ZA lub inny przypadek autyzmu.

Czytaj dalej

Diagnoza zespołu Aspergera.

nerwica

W przypadku zespołu Aspergera jak najwcześniejsza diagnoza ma podwójne znaczenie. Pozwala nie tylko na bardziej skuteczne prowadzenie terapii, ale też na uchronienie osoby nim dotkniętej przed wieloma przykrościami, a nawet pogorszeniem stanu zdrowia.

Niestety, ZA nie jest łatwy do jednoznacznego zdiagnozowania, gdyż nie opiera się na ostrych kryteriach i w dodatku ma podobny przebieg do wielu innych schorzeń (jak zaburzenia emocjonalne, hyperleksja, NLD czy autyzm wysokofunkcjonujący).

Czytaj dalej

Jak leczyć zespół Aspergera?

W leczeniu zespołu Aspergera podstawowe znaczenie ma wczesne zdiagnozowanie zaburzeń, co umożliwi bardziej skuteczną terapię. Oferuje ją wiele różnych placówek, a dobierana jest ona odpowiednio do typu schorzenia oraz charakteru i zdolności pacjenta.

Zajęcia ze specjalistami mają na celu wykształcenie brakujących umiejętności społecznych, przystosowanie osoby dotkniętej ZA do odpowiedniej interakcji z otoczeniem, okazywania emocji i radzenia sobie ze stresem.

Czytaj dalej

Zespół Aspergera a autyzm.

W przeszłości zespół Aspergera był klasyfikowany jako pewna postać autyzmu, na co wskazywało identyczne podłoże neurologiczne obu schorzeń oraz część podobnych objawów.

Chodzi m.in. o mało elastyczny sposób funkcjonowania umysłu, posługiwanie się językiem jedynie w znaczeniu dosłownym, uporczywe powtarzanie niektórych czynności czy wreszcie trudności w interakcji społecznej z innymi ludźmi.

Czytaj dalej

Gdzie szukać pomocy?

Lista ośrodków terapeutycznych, forów internetowych oraz stron www na temat zespołu Aspergera.

Czytaj dalej

Wpływ choroby na życie chorego i jego bliskich.

Pojawienie się zespołu Aspergera wcale nie musi oznaczać nieszczęścia dla danej osoby i jej bliskich.

Schorzenie to miewa tak łagodny przebieg, iż dotknięci nim ludzie nieraz wcale nie zdają sobie sprawy, że mają jakieś zaburzenia. Potrafią je zaakceptować jako część swej osobowości, a przez otoczenie bywają postrzegani tylko w kategorii ekscentryka lub kogoś wyjątkowego.

Czytaj dalej

Dzieci z zespołem Aspergera: mali geniusze?

Zespołem Aspergera nazywamy zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu. W przypadku tego zaburzenia mamy do czynienia przede wszystkim z upośledzeniem funkcjonowania społecznego, w tym komunikacji niewerbalnej, mało elastycznym myśleniem przy jednoczesnym braku niepełnosprawności intelektualnej.

Czytaj dalej