Jakie są objawy zespołu Aspergera?

zespół aspergera

Objawy zespołu Aspergera to przede wszystkim poważne trudności na polu interakcji międzyludzkich.

Osoby dotknięte ZA nie potrafią lub nie chcą współpracować z innymi ludźmi i mają problemy we wzajemnej komunikacji, zarówno w sferze werbalnej, jak i niewerbalnej. Używają niekiedy wyrafinowanego słownictwa, ale rozumieją je tylko w sposób dosłowny, przeoczając wyrażenia przenośne, abstrakcje czy ukryte znaczenia. Przez to mogą zupełnie inaczej interpretować odbierane informacje i nieodpowiednio przekazywać swoje.

Gdy same mówią, używają odmiennej charakterystyki głosu, stosują nietypowe akcenty oraz intonacje, zachowują dystans do drugiej osoby, trudność sprawia im kontakt wzrokowy i odczytywanie spojrzenia, przejawiają ograniczoną ekspresję na twarzy i w gestach.

Trudno przychodzi im rozpoczynanie i podtrzymywanie rozmowy, w dodatku nie zawsze przejawiają chęć swobodnej wymiany myśli.

Niemożność porozumienia się z otoczeniem może dodatkowo skutkować u nich izolacją, depresją lub agresją. Ponadto osoby te cechują się natarczywym powtarzaniem pewnych zachowań lub schematycznością, odbywaniem swoistych rytuałów, występowaniem natręctw, nadwrażliwości na dotyk czy smak, czasami też sprawiają wrażenie niezdarnych.

Częstym objawem jest również skupianie się na pojedynczym detalu, przez co umyka im całość, a nawet obsesyjne poświęcanie się jednemu zainteresowaniu. Z drugiej strony ludzie z zespołem Aspergera raczej nie mają problemów z nauką i niekiedy przejawiają wyższy niż przeciętnie poziom inteligencji (dotyczy to jednak sfery faktów, a nie umiejętności społecznych).

Komentarze (1)

2013-05-14 17:20

asia

jak pomóc dziecku z zespolem aspergena aby rozwijało sie prawidłowo .Syn ma 6 lat ale jego rozwój jest jak u 5 latka

Dodaj komentarz