Jakie są przyczyny zespołu Aspergera?

zespół aspergera

Współczesna nauka nie znalazła jednoznacznych przyczyn występowania zespołu Aspergera i dlatego wciąż rozważanych jest kilka różnych hipotez.

Po pierwsze, schorzenie to może mieć podłoże genetyczne, a na ryzyko jego pojawienia się zapewne wpływa grupa kilkudziesięciu genów. Jest ono większe, gdy w danej rodzinie już wcześniej wystąpił ZA lub inny przypadek autyzmu. Nie bez znaczenia może być również wiek rodziców w momencie poczęcia, a także urazy doznane w czasie ciąży, porodu oraz już po nim (w tym niedotlenienie dziecka).

Za prawdopodobne przyczyny uważane są też defekty w sferze neurologicznej (np. uszkodzenia centralnego układu nerwowego), dziecięce porażenie mózgowe, toksoplazmoza, zatrucie metalami ciężkimi czy poważne infekcje w okresie prenatalnym lub wczesnego dzieciństwa, które odcisnęły się na strukturze mózgu.

Głośne są zwłaszcza obawy, że zespół Aspergera, jak i inne zaburzenia autystyczne, są efektem komplikacji po aplikowaniu szczepionek przeciwko śwince, różyczce i odrze, lecz brakuje na to niepodważalnych dowodów.

Przyczyną ZA na pewno nie są także błędy wychowawcze czy zaniedbania rodziców lub inne przykre doświadczenia emocjonalne, których mogło doświadczyć dziecko. Za to charakterystyczne jest, że zespół Aspergera, podobnie jak formy typowego autyzmu, częściej dotykają populacji męskiej niż żeńskiej. Nie musi to jednak oznaczać większej podatności tej pierwszej na tego rodzaju schorzenia. Kobiety po prostu cechują się większymi umiejętnościami na polu interakcji społecznych, przez co mogą skuteczniej niwelować skutki ZA.

Komentarze (1)

2013-03-15 21:38

agnieszka

mój syn ma 10 lat ,a ja staram się od 5 lat o diagnozę.Psychiatra stwierdził zaburzenia zachowania i nadpobudliwość ruchową.Rówieśnicy w szkole mu dokuczają przez co syn nie chce chodzić do szkoły ,jest z byt mądry i za dużo inteligentnych słów używa.ja już nie mam siły by prosić dalej o pomoc w sprawie diagnozy ,odsyłają nas z jednej poradni do drugiej ,a syn dalej cierpi.

Dodaj komentarz